สถานดูแลผู้สูงอายุ และ ผู้ป่วยระยะพักฟื้น บริการดูแลตลอด 24 ชั่วโมง

Nonthaburi Health care

ศูนย์ดูแลผู้สูงอายุและผู้ป่วยระยะพักฟื้น

นนทบุรี เฮลท์แคร์ ตั้งอยู่ในพื้นที่กรุงเทพและปริมณฑล เป็น สถานพักฟื้นคนชราและผู้ป่วย ระยะพักฟื้น สถานที่ปลอดภัย สะอาด สะดวกสบาย ร่มรื่น อากาศถ่ายเทสะดวก พร้อมเครื่องปรับอากาศ และอุปกรณ์อำนวยความสะดวก ในบรรยากาศที่อบอุ่นเหมือนอยู่ที่บ้าน

ให้การพยาบาลผู้สูงอายุและผู้ป่วยที่ต้องการการดูแลเป็นพิเศษ เช่น ผู้ป่วยที่ให้อาหารทางสาย เจาะคอ ดูดเสมหะ มีแผลกดทับ ดูแลผู้ป่วยที่อยู่ในระยะพักฟื้น ทั้งด้านโภชนาการ ดูแลเรื่องกิจวัตรประจำวันทั่วไป ดูแลสุขอนามัย ทำกายภาพบำบัดตามความสามารถของผู้สูงอายุ ฝึกการนั่ง การทรงตัว เพื่อให้สามารถกลับมาใช้ชีวิตได้ตามปกติ

บริการและการดูแล

นนทบุรี เฮลท์แคร์ รับดูแลฟื้นฟูผู้ที่ช่วยเหลือตัวเองได้และไม่ได้ ให้บริการดูแลผู้สูงอายุ คนชรา และผู้ป่วย เช่น ผู้ป่วยเจาะคอ ดูดเสมหะ มีแผลกดทับ ผู้ป่วยที่ให้อาหารทางสาย ดูแลผู้ป่วยที่อยู่ในระยะพักฟื้น ทั้งด้านโภชนาการ กิจวัตรประจำวันทั่วไป สุขอนามัย ทำกายภาพบำบัดตามความสามารถของผู้สูงอายุและผู้ป่วย ฝึกการนั่งและทรงตัว เพื่อส่งเสริมให้สามารถกลับมาใช้ชีวิตได้ตามปกติ

Nonthaburi Health Care บริการ ดูแล ฟื้นฟู ด้วยเจ้าหน้าที่พยาบาล และทีมสหสาขา

บริการของเรา

ให้บริการ ดูแล ฟื้นฟู ด้วยเจ้าหน้าที่พยาบาลและทีมสหสาขา โดยให้บริการดังนี้
ผู้ป่วยระยะพักฟื้น
ผู้สูงอายุ คนชรา
ผู้ป่วยอัมพฤกษ์ อัมพาต
ผู้ป่วยให้อาหารทางสายยาง
ผู้ป่วยเจาะคอ ดูดเสมหะ
ผู้ป่วยให้อ๊อกซิเจน
ผู้ป่วยที่มีแผลกดทับ
ผู้ป่วยสมองเสื่อม อัลไซเมอร์
ผู้ป่วยหลังผ่าตัดที่ต้องการฟื้นฟู
ผู้ป่วยใส่สายสวนปัสวะ

Nonthaburi Health Care กิจวัตรประจำวัน

กิจวัตรประจำวัน

บริการดูแลผู้สูงอายุ กิจวัตรประจำวัน และสุขอนามัยทั่วไป และฟื้นฟูสภาพร่างกายและจิตใจของผู้สูงอายุ
บริการที่พัก เราจัดเตรียมไว้เป็นสัดส่วนพร้อมสิ่งอำนวยความสะดวกมากมาย
ดูแลกิจวัตรประจำวัน และ สุขอนามัยทั่วไป เช่น ยาประจำวัน อาหารวันละ 3 มื้อ พร้อมผลไม้ หรือขนมหวาน สำหรับผู้ป่วยที่ให้อาหารทางสาย มีอาหารเหลวสำหรับให้ทางสาย 4 มื้อต่อวัน การอาบน้ำ เช็ดตัว การขับถ่าย
การดูแลทำความสะอาดเสื้อผ้า และเครื่องนอน
กิจกรรมกายภาพบำบัด เช่น กิจกรรมบำบัดเพื่อการสันทนาการ ฟื้นฟูสภาพร่างกาย วารีบำบัด โดยนักกายภาพบำบัด นักอาชีวบำบัด ประจำศูนย์ฯ
การบริการดูแลรักษาและพยาบาลขั้นพื้นฐานตลอด 24 ชั่วโมง

Nonthaburi Health Care กิจกรรมตามโอกาสและการดูแลอื่นๆ

กิจกรรมตามโอกาสและการดูแลอื่นๆ

สถานที่พักให้ความรู้สึกคล้ายกลับการอยู่บ้าน สิ่งแวดล้อมต่างๆรอบตัวกระตุ้นการทำกิจกรรม ทำให้รู้สึกสดชื่น อยากเข้าร่วมกิจกรรมที่จัดให้

บริการรถพยาบาลฉุกเฉินกรณีที่ผู้ป่วยมีอาการเปลี่ยนแปลง
บริการรถรับ-ส่งจากทางศูนย์ฯ พร้อมผู้ดูแลไปตามนัดหมายแพทย์
บริการด้านข่าวสาร เช่น Facebook Line VDO Call ไปหาครอบครัว
กิจกรรมตามโอกาสทางสังคมต่างๆ เช่น งานวันเกิด วันสำคัญต่างๆ ตามเทศกาลและงานประเพณี
บริการเรียกรถฉุกเฉินในกรณีจำเป็น
กิจกรรมสันทนาการอื่นๆ ตามความสามารถ ตามความสนใจและตามความจำเป็นของแต่ละบุคคล เช่น กิจกรรมการทำอาหาร กิจกรรมทำขนม กิจกรรมร้องเพลง และกิจกรรมเต้นรำ

ทีมงาน

ทีมงาน สถานดูแลผู้สูงอายุ และ ผู้ป่วยระยะพักฟื้น  Nursing Home, Nonthaburi Health Care , นนทบุรี เฮลท์แคร์

ทีมงานของเรา

ทีมงาน นนทบุรีเฮลท์แคร์ มีความสามารถและประสบการณ์ในการดูแลผู้ป่วยและผู้สูงอายุ โดยเอาใจใส่ดูแลอย่างใกล้ชิดเพื่อฟื้นฟูสภาพของผู้สูงอายุและผู้ป่วยให้อยู่ในสภาพที่สมบูรณ์ ทั้งทางกาย สภาพจิตใจ และสามารถใช้ชีวิตได้อย่างมีความสุขที่สุด

เรามีทีมพยาบาลวิชาชีพ ผู้ช่วยพยาบาล นักกายภาพบำบัด ที่จบหลักสูตรการดูแลผู้สูงอายุ มีการฝึกอบรมทีมงานให้มีความรู้ ความเข้าใจทักษะที่เหมาะสมในการดูแลผู้สูงอายุและผู้ป่วยแต่ละประเภท

ด้วยประสบการณ์และใจรักในการดูแลผู้สูงอายุ เราได้พัฒนาวิธีการและรวบรวมบุคลากรซึ่งให้การดูแลด้วยความรัก ความห่วงใย เปรียบประดุจคนในครอบครัว

อัตราค่าบริการ สถานพักฟื้น ผู้ป่วย Nursing Home, Nonthaburi Health Care , นนทบุรี เฮลท์แคร์

อัตราค่าบริการ

ประเภทห้อง ค่าบริการ
ห้องพิเศษรวม โปรดติดต่อสอบถาม
ห้องพิเศษเดี่ยว โปรดติดต่อสอบถาม
ห้องพักรายวัน โปรดติดต่อสอบถาม

สิ่งที่ต้องเตรียมในวันเข้ารับบริการ

สำเนาทะเบียนบ้าน/สำเนาบัตรประชาชนของญาติ และของผู้เข้าพัก อย่างละ 2 ชุด
เอกสารสิทธิการรักษาพยาบาล/ ประวัติการรักษา/ ยาประจำ/ บัตรนัดของแพทย์ (ถ้ามี)